... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...
เคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม
1   ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2   การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3   การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4   ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5   ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6   การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7   ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8   ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9   Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10   ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11   ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12   วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13   วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14   วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15   การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16   วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17   วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18   ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19   ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20   ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21   พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22   วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23   การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24   จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25   การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26   ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27   ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
 
ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
 

เมื่อสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม รายงานในโปรแกรม Express แล้วเจอปัญหาว่าเส้นกลายเป็นตัวเลข หรือรายงานไม่จัดคอลัมน์ ให้แก้ปัญหาด้วยการ Install Font ที่โปรแกรม Express จำเป็นต้องใช้ในการแสดงผลรายงาน ให้กับตัว Windows ก่อนค่ะ

 

Image
  
ขั้นตอนการ  Install font
1. สำหรับ Windows 95, 98, ME  หรือ XP, 2000, NT ที่กำหนด Start Menu เป็นแบบ Classic Style ให้คลิก Start /Settings /Control Panel/Fonts ตามลำดับ

Image 

**สำหรับ Windows XP ที่ยังไม่ได้ปรับแต่งค่าของ Start Menu (ซึ่งจะเป็นแบบ Category View อยู่)ให้คลิกที่ Switch to Classic View  

2. เมื่อเข้าที่ Fonts แล้ว ให้คลิกที่ เมนู Files/Install New Fonts คลิกเลือกช่อง Drive เป็นไดร์ฟที่ติดตั้งโปรแกรม Express ไว้ และในช่อง Folders ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ของ ExpresI หรือ ExpressA ในช่อง List of fonts จะแสดง Courier Mono Thai(True Type) กด Select All /Ok ก็เรียบร้อยค่ะ
     
Image

**ในกรณีที่มีข้อความเตือนว่า Font มีการติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลบ Courier Mono Thai(True Type) ตัวเดิมที่มีอยู่ก่อน แล้วทำตามขั้นตอนในข้อ 2. อีกทีค่ะ 
    
Image

3. เมื่อเข้าโปรแกรม Express สั่งพิมพ์แบบฟอร์มที่ต้องการ ก็จะได้แบบฟอร์มที่สมบูรณ์ค่ะ

Image

 


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

สั่งซื้อโปรแกรมโทร 0834447676