... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...
เคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม
1   ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2   การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3   การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4   ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5   ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6   การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7   ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8   ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9   Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10   ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11   ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12   วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13   วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14   วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15   การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16   วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17   วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18   ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19   ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20   ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21   พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22   วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23   การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24   จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25   การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26   ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27   ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
 
ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
 

ในบทความนี้ จะขอยกตัวอย่างการบันทึกบัญชีของโปรแกรม Express จากหน้าจอขายเงินเชื่อนะคะ (หากเข้าใจแล้ว ในหน้าจออื่นๆ ก็จะมีหลักการทำงานเช่นเดียวกันค่ะ)

 Image

การบันทึกบัญชี ถ้าเป็นแบบ Periodic

Image 

การบันทึกบัญชี ถ้าเป็นแบบ Perpetual

Image 

เคยสงสัยไหมคะว่าที่เดบิต, เครดิต ดังกล่าวโปรแกรมไปหยิบเลขที่บัญชีจากที่ไหนมาบันทึกรายการให้ เรามาดูคำเฉลยกันค่ะ

ด้านเดบิต   "ลูกหนี้" ไม่ว่าจะเป็นวิธี Periodic หรือ Perpetual จะมองในหน้าจอรายละเอียดลูกค้า

Image

ด้านเครดิต   "รายได้จากการขาย" (ทั้ง Periodic และ Perpetual)  ถ้าเป็นการขายสินค้า(หมายถึงบันทึกขายโดยใช้รหัสสินค้าที่มาจากเมนูสินค้า ข้อที่ 2.รายละเอียดสินค้า) อันดับแรกโปรแกรมจะมองที่กลุ่มบัญชีสินค้าของสินค้ารหัสนั้น ๆ ตามตัวอย่างในรูปเป็นกลุ่มบัญชี "ST01"

Image

เราลองตามไปดูที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 1.3.2 กลุ่มบัญชีสินค้า แล้วเลือกกลุ่มบัญชีสินค้า "ST01" ขึ้นมา แล้วดูในบรรทัด บ/ช ขายสินค้า ซึ่งถ้าในบรรทัดนี้มีเลขที่บัญชีอยู่ก็จะใช้เลขที่บัญชีตัวนี้ในการบันทึกบัญชีรายได้(ฝั่งเครดิต)

Image

แต่ถ้าหากในบรรทัดดังกล่าว ไม่ได้ใส่เลขที่บัญชีใด ๆ เอาไว้ โปรแกรมจะไปมองที่เมนูกำหนดเลขที่เอกสาร (เริ่มระบบ 4 แล้วดับเบิลคลิกที่เอกสารหมวด "IV" ขายเงินเชื่อ) ในบรรทัด Cr. ขายสินค้า

Image

และถ้าหากเมนูเริ่มระบบข้อ 4 นี้ไม่ได้ใส่ไว้อีก ลำดับถัดไป(สุดท้าย) ก็จะไปมองจากเมนูกำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน( เริ่มระบบ ข้อ 5.2) ในบรรทัดขายเงินเชื่อ

Image

ส่วนบัญชี "ภาษีขาย" หลักการบันทึกบัญชีของโปรแกรม อันดับแรกจะมองที่เมนูกำหนดเลขที่เอกสาร (เริ่มระบบ 4 แล้วดับเบิลคลิกที่เอกสารหมวด "IV" ขายเงินเชื่อ) บรรทัด ภาษีขาย

Image

ถ้าไม่ได้ระบุเอาไว้ ก็จะไปมองที่กำหนดเลขที่บัญชีเพื่อลงรายวัน (เริ่มระบบ 5.2) บรรทัดภาษีขาย

Image

 

การบันทึกบัญชี รับรู้ต้นทุนขาย (เฉพาะแบบ perpetual)

ถ้าเป็นการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual โปรแกรมจะมีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับรู้ต้นทุนสินค้าที่ขายด้วย โดย เดบิต:ต้นทุนขาย และ เครดิต:สินค้า

ทั้ง 2 บัญชีนี้โปรแกรมจะมองจากกลุ่มบัญชีสินค้า(เริ่มระบบ 1.3.2) ที่สินค้าดังกล่าวอ้างอิงถึงเท่านั้นค่ะ ตามตัวอย่างก็จะเป็นกลุ่ม "ST01" ซึ่งถ้าไม่ได้ใส่เลขที่บัญชีใด ๆ ไว้ โปรแกรมจะฟ้อง Error ขึ้นมาว่า "กำหนดเลขที่บัญชีเพื่อลงรายวันไม่ถูกต้อง ‘      ‘" ในตอนที่เราทำรายการขายเงินเชื่อค่ะ

 
Image


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

สั่งซื้อโปรแกรมโทร 0834447676