... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...
เคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม
1   ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2   การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3   การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4   ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5   ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6   การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7   ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8   ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9   Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10   ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11   ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12   วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13   วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14   วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15   การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16   วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17   วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18   ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19   ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20   ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21   พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22   วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23   การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24   จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25   การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26   ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27   ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
 
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
 

จากบทความเรื่อง ยื่นภาษีผ่าน Internetเนื่องจากมีขั้นตอนในการปฏิบัติหลายขั้นตอน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ ในกรณีที่ทำผิดวิธี ดังนั้นในบทความนี้จะช่วยเสริมวิธีการแก้ไขปัญหา หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

 

1.  เกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลมีอักขระไม่ถูกต้องในบรรทัดที่ 1
        
หลังจากใส่รหัสผู้ใช้ แล้วตกลง จะมี ข้อความเตือน ดังรูป

Image

Image


สาเหตุ เวลาพิมพ์เป็น Text File ในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส ไปเลือกเป็น แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน (SDF File) ที่ถูกต้องเลือกเป็น Text File ซึ่งสังเกต จากเวลาไปเปิดโปรแกรม NotePad จะมีเครื่องหมาย " นี้ ดังรูปด้านล่าง ซึ่งถ้าเลือกเป็น Text File จะไม่มีเครื่องหมาย " นี้

Image

2.  เกิดข้อผิดพลาด กรุณาระบุจำนวนตัวอักษรลำดับที่

หลังจาก เลือกโอนย้ายข้อมูล แล้วขึ้น ข้อความตามรูป

Image


สาเหตุ  เพราะหน้าแรกตรง คอลัมน์ รหัสข้อมูล ในบรรทัด ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่ ติ๊กไว้

Image


วิธีแก้ไข ต้องเครื่องหมายติ๊ก ออก แล้วใส่เป็นเครื่องหมาย ไปป์แทน

Image3. เกิดข้อผิดพลาด รหัสผู้ใช้ไม่ถูกต้อง

Image


เกิดจากในบรรทัด รหัสผู้ใช้ ต้องใส่รหัสประจำตัวผู้เสียภาษีตามด้วยรหัสสาขา เช่น 3101888690000

  
4. หลังจากใส่รหัสผู้ใช้และสาขาแล้ว เกิดข้อผิดพลาด  ขึ้นเดือน/ปีที่จ่ายไม่ถูกต้องบรรทัดที่1
       

Image


สาเหตุ เพราะในบรรทัดที่ 16 วดป.ที่จ่าย คอลัมน์ dd-mm-yyyy  ต้องเปลี่ยนเป็น dd/mm/yyyy ตามรูป

Image


5. เกิดข้อผิดพลาด แฟ้มข้อมูลไม่ถูกต้อง

สาเหตุ เกิดจากแนบไฟล์ xxx.text ที่ Save จากเอ็กซ์เพรสไปเลย โดยไม่ได้ผ่านโปรแกรมโอนข้อมูลของสรรพากรก่อน 


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

สั่งซื้อโปรแกรมโทร 0834447676