... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...
เคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม
1   ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2   การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3   การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4   ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5   ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6   การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7   ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8   ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9   Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10   ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11   ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12   วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13   วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14   วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15   การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16   วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17   วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18   ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19   ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20   ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21   พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22   วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23   การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24   จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25   การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26   ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27   ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
 
การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
 

บทความนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการรวมรหัสลูกค้า ในกรณีที่บริษัทอาจจะมีการตั้งรหัสลูกค้าซ้ำซ้อนกัน เช่น ลูกค้า 1 ราย แต่อาจจะมีการตั้งรหัสไว้มากกว่า 1 รหัส และมีการนำรหัสทั้งหมดไปเดินรายการแล้ว พอตรวจสอบเจอความซ้ำซ้อนดังกล่าว ก็อยากจะยุบรหัสทั้งหมดให้เหลือแค่รหัสเดียว และเอารายการที่เคยทำไว้ของทุกรหัสมารวมกันด้วย

ทางเรามีวิธีการรวมรหัสมาแนะนำให้  โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องลบข้อมูลทิ้ง หรือ คีย์ข้อมูลเดิมเข้าไปให้ 

ตัวอย่าง  มีลูกค้าชื่อว่า บริษัท สบายใจ จำกัด  ทางบริษัทได้ทำการตั้งรหัสลูกค้าไว้ 2 รหัส คือ สบายใจ และ ส001 พอตรวจสอบเจอข้อผิดพลาดจึงต้องการยุบให้เหลือแค่รหัสเดียว คือ สบายใจ มาดูวิธีการกันนะคับ   

ขั้นตอนแรก   ไปที่เมนูขาย => ข้อ 6 รายละเอียดลูกค้า  ให้ค้นหารหัสลูกค้าที่ต้องการจะเก็บไว้  คือ  สบายใจ ให้จดรหัสและยอดต้นปี (ด้านล่าง) เก็บไว้ก่อน  จากนั้นทำการลบรหัสนี้ทิ้ง

Image


ขั้นตอนที่สอง  ให้ค้นหารหัส ที่ต้องการจะยุบคือ  ส001  แล้วให้คลิกที่คำสั่งเปลี่ยนรหัส  (คำสั่งสุดท้ายของ Tool bar)   จะปรากฎหน้าจอให้ใส่รหัสที่ต้องการเปลี่ยน  ก็ให้ป้อนรหัส  สบายใจ  เข้าไป จากนั้นคลิกตกลง  

Image
 
Image 

โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนรหัสลูกค้าจาก  ส001  ในหน้าเอกสารต่าง ๆ ที่อ้างถึงรหัสดังกล่าวให้เป็น สบายใจ  ทั้งหมด   จากนั้นให้ทำการคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่ที่เมนูขาย => ข้อ B คำนวณยอดลูกหนี้ให้  เมื่อคำนวณเสร็จแล้วก็ให้ไปทำการตรวจสอบยอดต้นปีที่หน้ารายละเอียดลูกค้าอีก ครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็ให้แก้ไขยอดแล้วกลับไปคำนวณยอดลูกหนี้อีกครั้งหนึ่ง เท่านี้รหัสลูกหนี้ของเราก็จะเหลือแค่ สบายใจ ตามที่เราต้องการแล้วครับ


ปล. สำหรับระบบแลนเครื่องอื่น ๆ ที่ใช้งานในบริษัททีต้องการจะรวมรหัสลูกค้า ต้องออกจากโปรแกรมก่อนนะครับ 
และสามารถนำวีธีการเดียวกันนี้ไปใช้กับการรวมรหัสของฐานข้อมูลตัวอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น เจ้าหนี้ สินค้า


** ข้อควรระวัง : ในการรวมรหัสนี้ขอให้ตรวจสอบในเรื่องของยอดยกมาและจดบันทึกไว้ก่อนที่จะทำการรวมรหัส และเพื่อความปลอดภัยแนะนำให้สำรองข้อมูลเก็บไว้ก่อนที่จะทำการรวมรหัส ครับ


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

สั่งซื้อโปรแกรมโทร 0834447676