... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...
เคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม
1   ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2   การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3   การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4   ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5   ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6   การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7   ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8   ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9   Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10   ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11   ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12   วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13   วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14   วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15   การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16   วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17   วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18   ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19   ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20   ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21   พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22   วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23   การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24   จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25   การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26   ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27   ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
 
วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
 

การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย ในโปรแกรม Express จะคำนวณตามวิธีการที่ผู้ใช้กำหนดได้ 2 วิธี คือ วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) และวิธีถัวเฉลี่ย (AVERAGE) ตามตัวอย่างจากรายงานสินค้าต่อไปนี้ค่ะ

วิธีเข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)

จากในรูป มีการตัดจ่ายสินค้าจำนวน 5 หน่วย ต้นทุนต่อหน่วยที่ตัดคือ 100 ดังนั้นเท่ากับ 5*100=500

Image

วิธีถัวเฉลี่ย (AVERAGE)

จากในรูป มีการตัดจ่ายสินค้าจำนวน 5 หน่วย ต้นทุนต่อหน่วยที่ตัดคือ 133.33 ดังนั้นเท่ากับ 5*133.33=666.65

Image

 

ปัญหาในเรื่องการคิดต้นทุน ที่ลูกค้ามักจะสงสัยอยู่บ่อยๆ หรือหลายคนไม่เข้าใจวิธีการคำนวณของโปรแกรม

ตัวอย่างเช่น  การตัดต้นทุนในโปรแกรม ทำไมมูลค่าที่จ่ายออก คำนวณโดยการนำจำนวน คูณ ราคาต้นทุนต่อหน่วย แล้วไม่เท่ากับมูลค่าจ่าย ดังตัวอย่างในรูป ที่เมื่อนำจำนวนสินค้าที่ตัดจ่าย 7 หน่วย คูณกับต้นทุนต่อหน่วย 128.57 แล้วจะได้ไม่เท่ากับมูลค่ารวมที่จ่ายออกไปทั้งสิ้น 900

Image

หลัก การคิดต้นทุนของโปรแกรม ตามตัวอย่าง  IV0000027 จะเห็นว่าต้นทุนที่ตัด ขึ้นราคาต่อหน่วย 128.57 วิธีการคิดต้นทุน โปรแกรมจะนำล็อตที่ราคาต่อหน่วย 100 บาทตัดออกก่อน เพราะเหลือ จำนวนอยู่ 5 หน่วย รวมมูลค่า 500 บาท หลังจากนั้นนำล็อตที่ราคาต่อหน่วย 200 ตัดออกเพิ่มอีก 2 หน่วย มูลค่าเป็น 400 บาท เพราะฉะนั้นมูลค่าจ่ายรวม 7 หน่วย จะได้ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 900 บาท เพราะฉะนั้นจะได้ราคาต่อหน่วยเท่ากับ128.57 (900/7) เพราะโปรแกรมแสดงการตัดต้นทุนเพียงบรรทัดเดียว

อีกกรณีสำหรับเรื่อง การคิดต้นทุนย้อนหลัง กรณีมีการส่งคืนสินค้า หรือปรับปรุงต้นทุนของเอกสารย้อนหลัง  ถ้าเป็นการคิดต้นทุนแบบ เข้าก่อนออกก่อน โปรแกรมจะทำการคำนวณต้นทุนย้อนหลังให้ใหม่

Image

 

โปรแกรม จะทำการคำนวณต้นทุนย้อนหลังให้  โดยการปรับต้นทุนของ RR0000014 ลดลงเหลือมูลค่า 700 บาท ส่งผลให้ราคาต่อหน่วยเท่ากับ 70 บาท และส่งผลต่อไปยังเอกสารที่ตัดต้นทุนล็อตนั้นๆ มูลค่าต้นทุนลดลงด้วย ดังนี้
       IV0000026 จะตัดต้นทุนเท่ากับ 350 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 350 /5 เท่ากับ 70
       IV0000027 จะตัดต้นทุน โดยนำล็อต 5 หน่วยแรกที่เหลือของ RR0000014 ต้นทุน 350 บาท และ 2 หน่วยของ RR0000015 ต้นทุน 400 รวมต้นทุนจะได้ 750  มาหาราคาต่อหน่วยจะได้ 750/7 เท่ากับ 107.14 บาท (ดังรูปข้างบน)

แต่สำหรับวิธีถัวเฉลี่ย จะไม่มีการปรับต้นทุนย้อนหลัง

Image

 

โปรแกรม จะไม่ทำปรับต้นทุนย้อนหลัง  แต่จะทำการปรับกับต้นทุนคงเหลือ  ณ วันที่ลดหนี้เลย  ส่งผลให้ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 15/12/51 มีจำนวนคงเหลือ  3 หน่วย  มูลค่าคงเหลือ เท่ากับ 99.97 (399.97-300)

หรือกรณีที่มีการ ตัดสินค้าหมดไปแล้วและมีการลดหนี้/ส่งคืนในภายหลัง วิธีถัวเฉลี่ยจะแสดงเป็นมูลค่าคงเหลือติดลบให้ ณ วันที่ทำใบลดหนี้/ส่งคืน

Image

 

ถ้ามีการรับสินค้าเข้าในภายหลัง ก็จะเฉลี่ยต้นทุนให้ใหม่ ส่งผลทำให้ต้นทุนที่รับเข้าล็อตใหม่ราคาต่ำลง

Image


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

สั่งซื้อโปรแกรมโทร 0834447676