... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...
เคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม
1   ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2   การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3   การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4   ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5   ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6   การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7   ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8   ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9   Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10   ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11   ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12   วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13   วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14   วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15   การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16   วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17   วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18   ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19   ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20   ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21   พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22   วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23   การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24   จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25   การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26   ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27   ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
 
พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
 

บทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีการสั่งพิมพ์งานจากตัวโปรแกรม Express ในกรณีที่ทางบริษัทฯ มีเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานหลายเครื่อง ซึ่งอาจมีทั้งเครื่องหัวเข็ม (หรือ Dot Matrix)  และ  เครื่องพิมพ์ที่เป็น InkJet หรือ Laser  ซึ่งทั้งสองแบบก็จะมีคุณสมบัติการพิมพ์ที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากต้องการพิมพ์เอกสารที่ต้องมีสำเนา ก็ต้องใช้เป็นแบบหัวเข็ม แต่หากต้องการความสวยงามคมชัด ก็ต้องอิงค์เจ็ท หรือเลเซอร์ เป็นต้น

ขั้นตอนแรก

ทำการ Add Printer ที่ Start => Setting => Printer and Fax   ให้เรียบร้อยก่อน ( ทั้งหัวเข็ม และ InkJet หรือ Laser )  และให้ทำการ Set As Default Printer ไว้ที่ เครื่องพิมพ์หัวเข็มก่อน(สังเกตุว่าจะมีเครื่องหมายถูกที่ เครื่องพิมพ์หัวเข็มที่ถูก Set default ไว้)

Image


ขั้นตอนที่สอง

เวลาสั่งพิมพ์เอกสารในโปรแกรม  Express  แบ่งเป็น 2 กรณี

1.  ต้องการสั่งพิมพ์จากโปรแกรมให้ออกที่เครื่องพิมพ์หัวเข็ม     
อันนี้ง่ายมาก เพียงแค่คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ด้านบน Tool bar หรือกด  Alt+P  เพื่อสั่งพิมพ์ โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอให้เลือกการแสดงผล ก็ให้เลือกเครื่องพิมพ์ได้เลย( การเลือกเครื่องพิมพ์เลย โปรแกรมจะส่งงานไปที่เครื่องพิมพ์ที่เรา Set As Default Printer ไว้ ซึ่งก็คือเครื่องหัวเข็มนั่นเอง)

Image

 

2.  ต้องการสั่งพิมพ์จากโปรแกรมให้ออกที่เครื่องพิมพ์ Laser หรือ InkJet ถ้าเป็นกรณีนี้ให้คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ด้านบน Tool bar หรือกด Alt+P เพื่อสั่งพิมพ์เช่นเดียวกันกับแบบแรก แต่คราวนี้ให้เลือกแสดงผลออกทางจอภาพ ก่อน

Image


จากนั้นให้คลิกตรงรูป Printer มุมบนซ้ายมือ (รูปแรก พิมพ์แบบ Graphic Mode)  จะปรากฎหน้าจอให้เลือก เครื่องพิมพ์อีกครั้ง  ก็ให้คลิกเลือกเครื่องพิมพ์  Laser หรือ InkJet ที่ต้องการ แล้วคลิก "OK" โปรแกรมจะพิมพ์งานออกที่เครื่องพิมพ์ที่ต้องการให้

Image

    


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

สั่งซื้อโปรแกรมโทร 0834447676