... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...
เคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม
1   ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2   การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3   การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4   ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5   ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6   การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7   ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8   ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9   Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10   ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11   ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12   วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13   วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14   วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15   การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16   วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17   วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18   ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19   ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20   ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21   พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22   วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23   การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24   จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25   การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26   ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27   ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
 
การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
 

บทความนี้จะขอกล่าวในเรื่องการรับเช็คจากลูกค้ามา แล้วเกิดเช็คมีปัญหา เช่นเช็คเด้ง และลูกค้านำเงินสดมาเปลี่ยนแทนเช็คใบดังกล่าว

กรณีที่เรารับเช็คจากลูกค้าจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ปกติแล้วก็จะทำที่หน้าจอรับชำระหนี้ หรือกรณีขายสด ก็จะรับเช็คที่หน้าขายเงินสดเลย เช็คใบดังกล่าวก็จะวิ่งเข้าสู่ทะเบียนเช็ครับ แสดงสถานะเป็นเช็คในมือ

Image 

ขั้นตอนถัดไป หลังจากถึง Due ของวันที่เช็คแล้ว เราก็จะต้องนำเช็คใบดังกล่าวนำฝากเข้าธนาคาร ในที่นี้โปรแกรม Expressสามารถนำฝากเช็คโดยใช้ใบนำฝาก หรือไม่ใช้ก็ได้ สถานะเช็คดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นเช็ครอเรียกเก็บ
  
Image

หรือ จะไม่ทำการนำฝากเช็คในโปรแกรมก็ได้ เพื่อรอสเตทเมนท์ของธนาคารแจ้งมาว่าเช็คได้ผ่านบัญชีแล้ว ก็รอการผ่านเช็คได้เลย ถ้าไม่ทำการนำฝากเช็ค เช็คใบดังกล่าวก็ยังคงแสดงสถานะเช็คเป็นเช็คในมือตามเดิมค่ะ

กรณีนี้ จะขอกล่าวถึงถ้าเกิดเช็คใบดังกล่าวเกิดมีปัญหา นำฝากเข้าธนาคารไปแล้ว ธนาคารแจ้งมาว่าเงินในบัญชีไม่พอเรียกเก็บ หรือสาเหตุอื่นๆ  ให้เรากลับมาที่เช็คใบดังกล่าว ในหน้าทะเบียนเช็ครับ (เมนูการเงิน ข้อ 3 ธนาคาร ข้อ  3 ทะเบียนเช็ครับ) หลังจากนั้น คลิกคำสั่ง บันทึกประวัติเช็คคืน
  
Image

โปรแกรมจะขึ้นว่า กรุณายืนยันเพื่อบันทึกประวัติเช็คคืน ให้เลือก ตกลง

Image 

โปรแกรมจะขึ้นมาถาม วันทีเช็คคืน ให้ใส่ตามที่ ทางธนาคารแจ้งวันคืนเช็คได้เลยค่ะ
บรรทัดถัดไป ใส่เหตุผลของการคืนเช็ค

Image
  
โปรแกรม จะแจ้งให้เราทราบว่า ได้บันทึกประวัติเช็คคืน ให้เรียบร้อยแล้ว และจะเปลี่ยนสถานะเช็คเป็นเช็คคืนยื่นใหม่ และมีการเก็บประวัติเช็คคืนด้วย ให้คลิกเลือก ตกลง

Image

บันทึกประวัติเป็นเช็คคืนยื่นใหม่

Image
  
บันทึกประวัติเป็นเช็คคืน

Image
  
หลังจากที่ลูกค้าทราบแล้วว่า เช็คมีปัญหา ถ้าลูกค้านำเงินสดมาให้แทนเช็คใบดังกล่าว ให้ประยุกต์โดยการตั้งรหัสธนาคาร ที่เมนู การเงิน ข้อ 3 ธนาคาร ข้อ 7 รายละเอียดบัญชีเงินฝาก ตั้งเป็นรหัสธนาคารเงินสด

Image
  
และ เมื่อนำเงินสดมาเปลี่ยนแทนเช็ค ให้เราไปที่เมนูบันทึกเช็คผ่าน (การเงิน ข้อ 3 ธนาคาร ข้อ 2 บันทึกเช็คผ่าน) เพื่อนำเช็คใบดังกล่าว ผ่านเข้าธนาคารเงินสดที่ตั้งขึ้นมาได้เลย ระบุวันที่เช็คผ่าน เป็นวันที่เดียวกันกับที่ลูกค้านำเงินสดมาให้ หลังจากนั้น  คลิกตกลง (ไม่ต้องไปแก้ไขหน้าจอรับชำระหนี้ค่ะ) และคลิกที่ทำงานด้านล่างอีกครั้งหนึ่ง
  
Image

สถานะเช็คใบดังกล่าว จะถูกเปลี่ยนเป็นเช็คผ่านให้โดยเข้า ธนาคารเงินสด ที่เราประยุกต์ขึ้นมา

Image
  
และมีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน โดยกลับบัญชี เงินสด กับเช็ครับล่วงหน้าให้ ค่ะ

Image 

ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะ


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

สั่งซื้อโปรแกรมโทร 0834447676