... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...
เคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม
1   ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2   การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3   การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4   ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5   ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6   การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7   ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8   ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9   Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10   ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11   ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12   วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13   วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14   วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15   การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16   วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17   วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18   ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19   ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20   ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21   พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22   วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23   การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24   จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25   การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26   ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27   ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
 
ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
 

เราสามารถป้องกันไฟล์ข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย โดยกำหนดสิทธิการใช้งานบน Windows XP , Windows 2000 หรือ Windows 2003 ซึ่งใช้ระบบไฟล์แบบ NTFS โดยจำกัดสิทธิไม่ให้ผู้ใช้งานในกลุ่มที่กำหนด ลบไฟล์ภายในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลของโปรแกรม Express ในขณะที่การเพิ่มลบข้อมูลในโปรแกรม Express ยังคงทำได้ตามปกติ (โดยมีสิทธิที่เรากำหนดไว้ในเมนูระบบความปลอดภัยของโปรแกรม ควบคุมไว้อีกชั้นหนึ่ง)

1. เปิดโปรแกรม Windows Explorer

2. คลิกไปที่ Tools-Folder Options...

Image

3. ที่แท็บ View เช็คว่าต้องไม่มีเครื่องหมายถูกหน้าบรรทัด Use simple file sharing

 

4. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลของ Express เลือก Properties

Image

 

5. คลิกที่แท็บ Security จากนั้นคลิกเลือก User ที่ต้องการจำกัดสิทธิ แล้วคลิกที่ปุ่ม Advanced ด้านล่าง

 

6. เอาเครื่องหมายถูก หน้าบรรทัด Inherit from parent... ออก

 

7. เมื่อมีหน้าจอขึ้นมาถาม ให้เลือกที่ remove

8. จะกลับมาที่หน้าจอเดิม ให้คลิกปุ่ม Add

 

9. จากนั้นคลิก Advance

 

10. คลิก Find now

 

11. เลือก User ที่ต้องการจำกัดสิทธิกลับเข้าไปอีกครั้ง

 

12. คลิกตอบ OK ไปจนเข้าที่หน้าจอ Permission Entry for (ชื่อที่เก็บข้อมูล) จากนั้นทำเครื่องหมายถูกที่หลังบรรทัด Create Folders / Append Data ในช่อง Allow แล้วคลิก OK ไป

 

13. คลิก OK ไป จนกลับมาที่หน้าจอ (ชื่อที่เก็บข้อมูล) Properties จากนั้นทำเครื่องหมายหน้าบรรทัด Read กับ Write คลิก OK

 

14. ทดลองกลับเข้าไปทำงาน อาจจะลองเพิ่ม/ลบข้อมูลในโปรแกรม Express ว่าทำได้ตามปกติหรือไม่(ควรจะทำได้ตามปกติ)

 

15. ลองทำการลบไฟล์ที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลที่เราไปกำหนดสิทธิเอาไว้ (ทำการแบ็คอัพ หรือสำรองไฟล์นั้นไว้ก่อนด้วยนะครับ)

 

16. ระบบ Windows จะแจ้งเตือนว่า ไม่มีสิทธิที่จะลบไฟล์นั้น

 


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

สั่งซื้อโปรแกรมโทร 0834447676