... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...


ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 โปรแกรมบัญชี Express
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ลงทะเบียนโปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ใช้งาน Express กับธุรกิจต่าง ๆ
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 VDO สอนการใช้งาน
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตัวอย่างแบบฟอร์ม / รายงาน
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 DOWNLOAD แบบฟอร์ม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 จำหน่าย ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น กระดาษต่อเนื่อง
ดูภาพขยาย คลิก
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 Printer Epson พิมพ์กระดาษต่อเนื่อง
จำหน่ายพริ้นเตอร์ โทร 083-444-7676

   คุณเข้ามาชมเป็นคนที่


ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express โทร 083 444 7676

ติดตั้งระบบ VPN ระหว่างสาขา โทร 083 444 7676 จำหน่ายพริ้นเตอร์หัวเข็ม โทร 083 444 7676
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express Software บัญชีที่ได้รับความนิยมจาก สำนักงาน บัญชีมากที่สุด ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 เชื่อมองค์กรเข้าด้วยกัน ด้วยระบบ VPN เราเปิดสอนหลักสูตร Config VPN แบบ Site to Site, Client to Site, สอนกันจนเป็น เอาไปทำงานจริงได้ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 จำหน่ายพริ้นเตอร์หัวเข็ม สำหรับพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง บริการเซ็ตฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูปฟรี....เมื่อซื้อพร้อมโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส ,โปรแกรมบัญชี Express, ระบบบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สำหรับ SMEs

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676
 
กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารเอง หรือจะให้เรียงแบบอัตโนมัติก็ได้
- เลือกรูปแบบของเลขที่เอกสารได้หลายแบบ
- ใส่เลขที่เอกสารใหม่ต่อจากใบล่าสุดให้อัตโนมัติ และขึ้นต้นใบที่ 1 ใหม่ของทุกเดือน
- แยกประเภทเอกสารตามการใช้งาน
- สามารถใช้เลขที่เอกสารแบบรวมโดยไม่ต้องแยกย่อย
   
การนำส่งภาษี เป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้ว
- พิมพ์ รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย  และภพ.30 จากโปรแกรมได้ทันที
- พิมพ์ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ ภงด.3 และ ภงด.53 ได้ทันที ตรงตามแบบกรมสรรพากร
โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสให้อะไรลูกค้า
  Express ได้รับการออกแบบมาตรงกับ Concept ที่ว่า "โปรแกรมบัญชีที่
ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้ว" นั่นหมายถึง ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นนักบัญชี หรือจบสาขาใดมา
ก็จะสามารถใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรสได้อย่างแน่นอน ทั้งตัวโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่น
ค่อนข้างสูง โดยออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้า หรือบริการ  แม้ว่าในปัจจุบันจะมีโปรแกรมทางด้านบัญชีอยู่มากมาย  แต่ Express เน้นในเรื่องความง่ายและสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน รวมถึงข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 
สะดวก สวยงามและน่าใช้
- User Interface ที่ใช้งานง่ายมีความเป็นมิตรสูง
- เมนูการทำงานเข้าใจง่าย ไม่รกสายตา วางตำแหน่งหมวดหมู่ตามการใช้งานจริง
- มีความยืดหยุ่นสูง ผู้ใช้สามารถเพิ่มเมนู - ออกแบบเลขที่เอกสารได้เองตามความเป็นจริงในการใช้งาน
   
ทุกระบบเชื่อมโยงถึงกัน
- โปรแกรมมีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ อย่างอัตโนมัติ
- ลดการซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล
- สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดในการบันทึกเอกสารได้ง่าย
- พิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว
   
รวมเอา 12 ระบบย่อย เข้าไว้ด้วยกัน
              เอ็กซ์เพรส Express   เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว และข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกัน โดยอัตโนมัติทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้อ และการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทำหน้าที่นำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบ ที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว
ตัวแทนจำหน่าย โทร 083-444-7676

โปรแกรมบัญชี Express ประกอบไปด้วยระบบย่อย 12 ระบบคือ

จำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส 0834447676 1. ระบบการจัดซื้อสินค้า และการรับสินค้า
จำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส 0834447676 2. ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
จำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส 0834447676 3. ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
จำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส 0834447676 4. ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
จำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส 0834447676 5. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
จำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส 0834447676 6. ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
จำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส 0834447676 7. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
จำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส 0834447676 8. ระบบบัญชีแยกประเภท
จำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส 0834447676 9. ระบบสินทรัพย์ถาวร
จำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส 0834447676 10. ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
จำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส 0834447676 11. ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
จำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส 0834447676 12. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ซื้อ-ขายสินค้าต่างหน่วยนับ
- สามารถตัดยอดคงเหลือและต้นทุนสินค้าได้ถูกต้อง
- สะดวกในการบันทึกข้อมูล เช่น ซื้อเป็น โหล แต่ขายเป็น ชิ้น
- รองรับการขายที่ให้ส่วนลดหลายชั้นในสินค้าแต่ละรายการ เช่น ลด 15%+10%+5%+150
   
รองรับการซื้อ - ขาย รับเงิน จ่ายชำระหนี้ ได้หลายรูปแบบ
- การจ่ายชำระบิลหลายใบ ด้วยเช็คใบเดียว
- การจ่ายชำระบิลใบเดียว ด้วยเช็คหลายใบ หรือ เป็นเงินสดบางส่วน
- ซื้อ-ขาย ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี
- จ่ายชำระหนี้ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ได้เลย
ระบบบัญชีแยกประเภท
- ข้อมูลจะถูกส่งมาจากระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน, และระบบอื่น ๆ
- โปรแกรมจัดเตรียมผังบัญชีเอาไว้ให้ สามารถแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เพื่อให้ตรงกับระบบงานของบริษัทได้เลย
- ลูกค้าสามารถสร้างงบการเงินได้ทุกรูปแบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ
- มีระบบควบคุมเงินสดย่อย หรือเงินทดรองจ่าย สามารถเรียกดูความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา
- พิมพ์ และแก้ไขรูปแบบของเอกสารได้ตามความต้องการ
 

ตัวโปรแกรมสามารถแบ่งประเภทออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 1.0 บริหารภายใน และ 1.5 สรรพากร

"ชุดบริหารภายใน" เอาไว้ปิดงบภายในจริง ๆ เนื่องจากโปรแกรมถูกออกแบบมาให้แก้ไขได้ตลอดเวลา แก้ไขได้แบบไร้ร่องรอย เวอร์ชั่นนี้ปิดงบส่งสรรพากรไม่ได้ค่ะ "ชุดสรรพากร" เอาไว้ปิดงบ ส่งสรรพากร ผ่านรายการผิด ต้องไปทำการกลับรายการ คิดเงินผิด ก็ต้องไปออกใบลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ ความสะดวกในการทำงานต่างกัน
   
 
ตัวแทนจำหน่าย โทร 083-444-7676

ข้อแตกต่างของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ระหว่างเวอร์ชั่น 1.0 และ 1.5 (ราคาเท่ากัน)

                  ขีดความสามารถของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express เวอร์ชั่น 1.0 และเวอร์ชั่น 1.5 มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ คือ เมื่อบันทึกรายการรายวันในหน้าจอ เมนูซื้อ, ขาย, การเงิน ฯลฯ โปรแกรมจะนำข้อมูลไปกระทบยอดทุกระบบที่เกี่ยวข้อง ให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกระบบได้ทันที ยกเว้นระบบบัญชีระบบเดียวที่มีข้อแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวอร์ชั่น 1.0 ( ชุดบริหารภายใน )

เวอร์ชั่น 1.5 ( ชุดรองรับประกาศกรมสรรพากรตาม ม.63)

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 เมื่อมีการบันทึกรายการรายวัน โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวันให้โดยอัตโนมัติ ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 เมื่อมีการบันทึกรายการรายวัน โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวันให้โดยอัตโนมัติ
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 ผ่านรายการ (Posting) เข้าบัญชีแยกประเภทและงบการเงินทันที แอบบอัตโนมัติ ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 ต้องเข้าไปผ่านรายการ (Posting) เข้าบัญชีแยกประเภทด้วยตัวเอง (โปรแกรมไม่ผ่านให้แบบอัตโนมัติ)
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 สามารถพิมพ์แยกประเภทและงบการเงินทุกงบได้ตลอดเวลา ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 ต้องทำการผ่านบัญชีก่อน จึงจะเรียกดูงบการเงินได้ ( ซึ่งท่านจะผ่านทุกวัน, ทุกอาทิตย์, ทุกเดือน หรือปีหนึ่งค่อยทำการผ่านบัญชีหนหนึ่งก็ได้ )
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 แก้ไขไม่ว่าจะเป็นรายการของเดือนไหนก็ตาม ท่านสามารถแก้ไขโดยไร้ร่องรอยได้ตลอดเวลา ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 แก้ไขได้แต่มีร่องรอย โดยต้องปรับปรุงตามหลักการบัญชีเท่านั้น เช่น ทำใบลดหนี้ หรือ ใบเพิ่มหนี้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 โปรแกรมจะกระทบยอดจนถึงเดือนปัจจุบันให้ทันที ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 กระทบยอดเฉพาะรายการที่ POST แล้วเท่านั้น
   
 

แล้วจะเลือกซื้อโปรแกรมเวอร์ชั่นไหนดี   เกณฑ์การพิจารณาในการเลือกโปรแกรม มีดังต่อไปนี้

รายละเอียด

Version 1.0

Version 1.5

  1. จัดทำบัญชีส่งสรรพากร   -  จ้างสำนักงานบัญชี   -  ทำส่งเอง
  2. รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, สต๊อคการ์ด   -  โอนเข้า EXCEL ตกแต่งและพิมพ์   -  พิมพ์จากโปรแกรมบัญชี
  3. การแก้ไขข้อมูลและการกระทบยอด   -  แก้ไขได้ตลอดเวลา   -  POST แล้วแก้ไขไม่ได้
  4. ต้องการดูบัญชีแยกประเภท   -  ดูได้ทันที   -  ดู ร/ง เรียงตามเลขที่บัญชีแทน
  5. ต้องการดูงบการเงิน   -  ดูได้ทันที   -  ต้อง POSTING ก่อน
 

ระบบเมนูและภาษา Thai และ T/E (Thai/English)

                  โดยปกติ Express Thai จะแสดงเมนูรายการทั้งหมดเป็น ภาษาไทย แต่สำหรับ T/E (Thai/English) สามารถแสดงเมนูภาษาอังกฤษได้ ซึงถูกกำหนดโดย user แต่ละคน ว่า user ใดจะใช้เมนูภาษาอะไร ซึ่งนอกจากเมนูแล้ว ระบบผังบัญชี รายงาน และการแสดงรายละเอียด จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ (โดยระบบจะมีช่องให้กรอก ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สำหรับรายการหากเรากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษก็จะแสดงข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว
                  ราคาของชุดโปรแกรมภาษาไทย กับ ชุดโปรแกรมภาษาไทย / อังกฤษ แตกต่างกันค่ะ จะเลือกใช้แบบไหน ให้พิจารณาว่า มีความจำเป็นต้องใช้เมนูภาษาอังกฤษหรือเปล่า มีความจำเป็นต้องอ่านรายงานเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ มีชาวต่างชาติที่ต้องดูรายงาน หรือใช้งานโปรแกรมด้วยหรือเปล่า
ถ้าตอบโจทย์ได้ว่า "ไม่มี" ก็ "ไม่จำเป็น" ต้องใช้ชุดโปรแกรมภาษาไทย / อังกฤษค่ะ ประหยัดเงินไปได้เยอะ
 
ตัวแทนจำหน่าย โทร 083-444-7676

โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส สามารถประยุกต์ใช้บันทึกบัญชีได้กับทุกประเภทธุรกิจ

ตัวอย่างของการนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ คลิกเข้าไปดูเลย
ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจก่อสร้าง ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจฝากขาย
ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจก่อสร้าง แบบแยก 1 โครงการ ต่อ 1 บริษัท ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจฝากขาย (ห้าง)
ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจนำเข้า ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจลีสซิ่ง
ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจผลิต ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจเช่าซื้อและผ่อนชำระ
ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจแบบมีสต๊อกระหว่างทำ ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส วิธีการประยุกต์เกี่ยวกับส่วนลดการค้า
   
 

ยังไม่มีอะไรในหัวเลย อยากจะใช้งานเอ็กซ์เพรส

                  "โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส" สามารถรันได้ปกติบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ค่ะ ย้ำ! แนะนำวินโดว์เท่านั้น บางท่านอาจแย้งว่า เดี๋ยวนี้การใช้โปรแกรมจำลองเครื่อง ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ "ลีนุกซ์" ก็ทำได้ แต่หลายรายอาจลืมไปว่า โปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายอันสูงลิ่ว
และหาผู้ดูแลระบบที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ยาก แถมค่าตัวก็สูงไปด้วย
                  "โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส" เข้ากันได้ดีกับระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอร์ชั่นค่ะ แต่แนะนำที่รุ่น Windows XP ขึ้นไป CPU เดี๋ยวนี้ก็ไม่ควรต่ำกว่า
Core i3 เนื่องจากช่วยหนุนเรื่องประสิทธิภาพในการทำงาน ยิ่งถ้าหากลูกค้ามีงบประมาณในการลงทุนเรื่องเครื่อง Server ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานของลูกค้ามากขึ้น
                  ซีดีจี อินโนเวชั่นฯ ให้บริการจัดเซ็ตพีซี-เซิร์ฟเวอร์ ที่เหมาะสมต่อการใช้งานของธุรกิจลูกค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ
ในงบประมาณที่มีอยู่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย 083-444-7676 ค่ะ
โปรแกรมมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมกันนะคะ
เงื่อนไขการอัพเดทโปรแกรมเพื่อให้รองรับประกาศกรมสรรพากร ฉบับที่ 194-197 "คลิกเลยค่ะ"
 


Tag : ... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำักับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com


ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676