... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...
เคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม
1   ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2   การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3   การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4   ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5   ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6   การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7   ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8   ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9   Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10   ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11   ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12   วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13   วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14   วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15   การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16   วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17   วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18   ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19   ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20   ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21   พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22   วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23   การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24   จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25   การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26   ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27   ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
 
ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?

โปรแกรม Express จะเตรียมรอบบัญชีเพื่อรองรับการทำงานให้ทั้งหมด 2 ปี ซึ่งในแต่ละปีควรประมวลผล หากยังไม่สามารถประมวลผลโดยที่รอบบัญชีครบ 2 ปีแล้ว และเกิดปัญหาตอนเข้าโปรแกรม ดังนี้

Image

ขั้นตอนการแก้ไข
-    ให้ดูวันที่ของรอบบัญชีที่โปรแกรมแจ้ง ดังรูปรอบบัญชีจะอยู่ในช่วง 01/01/2550 - 31/12/2551
-    เปลี่ยนวันที่ทำการ  ใส่อยู่ในช่วงวันที่ในรอบบัญชี 

Image
  
-    หลังจากเข้าโปรแกรมได้แล้ว   หากต้องการเดินรายการปีปัจจุบันต่อจะไม่สามารถคีย์ได้ ต้องขยายรอบบัญชี โดยไปที่เมนูเริ่มระบบ/ ข้อ 3 กำหนดรอบบัญชี เปลี่ยนงวดที่ 24 เป็นปีปัจจุบัน  (สามารถกำหนดเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัด)

Image
  
**ข้อควรระวัง : วันที่เริ่มรอบบัญชีไม่ควรเปลี่ยน เพราะจะมีผลทำให้ยอดยกมาและยอดคงเหลือของทุกระบบผิดเพี้ยนไปจากเดิม  ระวังกันด้วยนะค่ะ


Tag : ... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำักับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com


ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676