... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...
เคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม
1   ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2   การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3   การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4   ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5   ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6   การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7   ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8   ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9   Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10   ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11   ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12   วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13   วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14   วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15   การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16   วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17   วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18   ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19   ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20   ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21   พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22   วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23   การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24   จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25   การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26   ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27   ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
 
ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
 

ในบทความนี้มาดูเรื่องการทำใบสั่งซื้อกันนะครับ  หรือเรียกสั้น ๆ ว่า PO  นั่นเอง

สำหรับในบางกิจการที่ต้องการทำใบสั่งซื้อเพื่อส่งให้กับทาง Supplier จัดหาสินค้าให้นั้น ในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งเดียวกัน สินค้าแต่ละชนิดทาง Supplier อาจนัดวันส่งของเป็นคนละวันกัน ในส่วนนี้เราสามารถป้อนวันที่รับของในใบสั่งซื้อแยกตามแต่ละรายการสินค้าได้ เรามาดูวิธีการกันครับ

โดยการทำใบสั่งซื้อ (เมนูซื้อ => 3 .ใบสั่งซื้อ)   หลังช่องรับของวันที่ จะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สำหรับใช้กำหนดวันรับของที่สินค้าแต่ละรายการ  ก็ให้คลิกในช่องดังกล่าวให้มีเครื่องหมายถูกขึ้นมา

Image

พอป้อนข้อมูลมาถึงช่องรหัสสินค้า ให้เลือกรหัสสินค้าทีต้องการ พอ Enter ผ่านจะขึ้นกรอบให้ป้อนวันที่รับของ ของสินค้ารายการนั้น ๆ

Image

นอกจากระบุวันที่รับของ ของแต่ละรายการได้แล้ว ยังสามารถดูรายงานสินค้าค้างรับตามวันทีรับของได้ด้วยนะครับ  โดยไปที่เมนูรายงาน ข้อ 2 รายงานเจ้าหนี้ => ข้อ 3 ใบสั่งซื้อ => เลือกข้อ 4 – 6 แล้วแต่ว่าต้องการดูแยกตามอะไรนะครับ  ซึ่งหน้า Scope รายงานจะมีให้กำหนดวันที่รับของด้วย

Image

 

หมายเหตุ : วิธีการข้างต้นนี้ สามารถใช้กับเมนูใบสั่งขายได้เช่นเดียวกันครับ


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

สั่งซื้อโปรแกรมโทร 0834447676