... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...
เคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม
1   ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2   การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3   การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4   ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5   ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6   การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7   ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8   ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9   Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10   ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11   ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12   วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13   วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14   วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15   การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16   วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17   วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18   ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19   ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20   ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21   พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22   วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23   การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24   จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25   การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26   ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27   ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
 
ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
 

การประมวลผลสามารถปิดประมวลผลหลาย ๆ ปีรวมกันในคราวเดียวได้ โดยจะต้องมีการเฉลี่ยรอบบัญชีที่จะปิดให้อยู่ในงวด 1-12 ก่อน ส่วนงวด 13-24 กำหนดเป็นงวดบัญชีปีปัจจุบัน ที่เมนูเริ่มระบบ/ ข้อ 3 กำหนดรอบบัญชี

ตัวอย่าง  บริษัทเริ่มใช้โปรแกรมตั้งแต่ปี 2548 ไม่เคยประมวลผลมาก่อน  ปัจจุบันเริ่มงานปี 2552 ต้องการประมวลผลปี 2548 - 2551 ออกทั้งหมด 4 ปี
วิธี เฉลี่ยรอบบัญชี ให้นำ 12 หารด้วยจำนวนปีที่จะปิด   เช่น  12  /4 = 3  (3 หมายถึง ปีที่ปิด 1 ปีกำหนดอยู่ภายใน 3 งวด  เช่น ปี 2548  ให้กำหนดอยุ่ภายในงวดที่ 1-3  )

Image 

หลังจากที่แก้ไขรอบบัญชีแล้ว   ให้คำนวณยอดต่าง ๆ ของระบบ   เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้
1. จัดเรียงข้อมูล (เมนูอื่น ๆ /ข้อ 1 จัดการแฟ้มข้อมูล/ ข้อ 6 จัดเรียงข้อมูล - เลือกทุกแฟ้ม)
2. คำนวณยอดต่าง ๆ ทั้ง 4 ยอด
2.1 คำนวณเจ้าหนี้รายตัว (เมนูซื้อ / ข้อ 8 คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่)
2.2 คำนวณลูกหนี้รายตัว (เมนูขาย / ข้อ B คำนวณยอดลูกหนี้ใหม่)
2.3 คำนวณสินค้าคงเหลือ (เมนูสินค้า / ข้อ 7/ ข้อ 4 คำนวณยอดสะสม คงเหลือ ลงบัญชีสินค้า)
2.4 ตรวจสอบงบการเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 
จากนั้นประมวลผลสิ้นปีได้เลยค่ะ จะได้รอบบัญชีใหม่เป็นปี 2552

( ดูวิธีปิดประมวลผลได้จากที่นี่ค่ะ -->  วิธีการประมวลผลสิ้นปี )

*หมายเหตุ : การประมวลผลสิ้นปีด้วยวิธีการเฉลี่ยรอบบัญชีแบบนี้มีผลทำให้ค่าเสื่อมราคาในระบบรายการทรัพย์สิน มีการคำนวณตัวเลขผิดพลาดได้ ดังนั้น วิธีนี้แนะนำให้ใช้เฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้งานระบบรายการทรัพย์สินในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส เท่านั้นครับ

**ข้อควรระวัง :  วันที่เริ่มรอบบัญชีห้ามมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะมีผลกับยอดยกมาของทุกระบบค่ะ


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

สั่งซื้อโปรแกรมโทร 0834447676