... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...
เคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม
1   ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2   การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3   การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4   ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5   ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6   การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7   ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8   ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9   Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10   ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11   ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12   วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13   วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14   วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15   การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16   วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17   วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18   ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19   ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20   ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21   พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22   วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23   การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24   จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25   การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26   ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27   ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
 
ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
 

บทความนี้ เรามาดูเรื่องของการกำหนดระบบความปลอดภัยกันนะครับ บางท่านมีการกำหนดรหัสผู้ใช้งานขึ้นมาใหม่ และได้กำหนดสิทธิการใช้งานให้ทำงานได้เฉพาะเมนูที่ต้องการเท่านั้น  บางท่านกำหนดแล้วได้ตามที่ต้องการ   แต่บางท่านกำหนดแล้ว เวลาผู้ใช้รายนี้เข้ามาทำงานแล้วปรากฎว่ายังสามารถทำงานเมนูที่ไม่อนุญาตได้ หรือทำงานได้ในทุก ๆ ระบบ

 

ขอยกตัวอย่างการกำหนดสิทธิการทำงานของพนักงานแผนกซื้อ สมมติว่ารหัสผู้ใช้งานคือ PURCH ซึ่งมีการกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้รายนี้ ให้ทำงานได้เฉพาะเมนูซื้อ และ ดูรายงานเจ้าหนี้ได้เท่านั้น ดังรูป

Image


แต่พอเข้าโปรแกรมด้วยรหัสผู้ใช้รายนี้แล้ว

Image  


ปรากฎว่าสามารถใช้งานได้ทุกเมนูเลย (ชื่อเมนูที่สามารถเข้าได้จะเป็นสีดำ)  

Image  


สาเหตุ :  เป็นเพราะใส่ส่วนของ  Tab ของข้อมูลและเมนูที่อนุญาติให้กลุ่มผู้ใช้ ได้มีการกำหนดสิทธิการทำงานอื่นไว้ด้วย  

Image

ซึ่งการกำหนดสิทธิการใช้งานนั้น  โปรแกรมจะทำการตรวจสอบการกำหนดสิทธิของทั้งแฟ้มผู้ใช้ และ กลุ่มผู้ใช้ ถ้ามีการกำหนดเมนูแตกต่างกัน เช่น กำหนดสิทธิไว้ที่กลุ่มผู้ใช้ แต่ในส่วนของแฟ้มผู้ใช้ไม่ได้กำหนดสิทธิ โปรแกรมก็จะยึดตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกลุ่ม

ส่วนในกรณีที่กำหนดสิทธิให้กับเมนูเดียวกันทั้งในส่วนของแฟ้มผู้ใช้งานและส่วนของกลุ่มผู้ใช้งาน แต่สิทธิการใช้งานขัดแย้งกัน ดังรูป


Image  การกำหนดสิทธิในส่วนของผู้ใช้งาน PURCH

 

Image
การกำหนดสิทธิในส่วนของกลุ่มแผนกซื้อ ที่ PURCH เองก็อยู่ในกลุ่มนั้น

 

กรณีแบบนี้ โปรแกรมจะยึดตามสิทธิการใช้งานในส่วนของแฟ้มผู้ใช้งานรหัสนี้แทน นั่นคือ เมื่อผู้ใช้งานรหัส PURCH เข้าโปรแกรมก็จะทำงานในเมนูการเงิน ข้อ 2 จ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติ (แม้ว่าจะมีการจำกัดสิทธิการใช้งานของกลุ่มแผนกซื้อ ไม่ให้เข้าใช้งานเมนูการเงิน ข้อ 2 ก็ตาม)


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

สั่งซื้อโปรแกรมโทร 0834447676