จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร.0834447676
... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...

>
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 โปรแกรมบัญชี Express
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตัวอย่างแบบฟอร์ม / รายงาน
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

ประยุกต์ใช้งานธุรกิจผลิต
ประยุกต์ใช้งานธุรกิจก่อสร้าง
ประยุกต์ใช้งานธุรกิจอสังหาฯ
 

พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม
เคล็ด (ไม่) ลับ การใช้งานโปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 Export รายงานภาษีเป็น Excel
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 มา Update โปรแกรมกันเถอะ
 
ว่าด้วยเรื่องตั้งค่าระบบครั้งแรก
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 How to Install โปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 เริ่มต้นสร้างบริษัทใหม่
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบการเงิน/ธนาคาร
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบขาย / ลูกหนี้ / วิธีการรับชำระหนี้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบซื้อ / เจ้าหนี้ / วิธีการจ่ายชำระหนี้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบสินค้าคงเหลือ
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบบัญชี
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบทรัพย์สินและการคิดค่าเสื่อม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 กำหนดรูปแบบของเลขที่เอกสาร
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 กำหนดรอบบัญชี และตารางข้อมูล
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างสินค้า และบันทึกยอดยกมา
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างสินค้าชุด และสินค้าบริการ
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างผู้จำหน่ายและรหัสค่าใช้จ่าย
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างฐานข้อมูลลูกค้าและรายได้อื่น
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกรายการลูกหนี้คงค้างยกมา
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้างยกมา
   

ใบกำกับภาษี โทร.08-3444-7676
ดูภาพขยาย คลิก
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676
1 กล่องมี 500 ชุด จำหน่ายกล่องละ 2,250 บาท (ก่อน vat)
download ใบเสนอราคา

   รับ E-Voucher 10,000 บาท โทร.0834447676

 
ขอบคุณที่แวะเวียนมาหาเรา

 
โปรแกรมเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจผลิต โทร.0834447676
 

มาดูVDO ตัวอย่างการใช้งานกัน

 
 
 
 
ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจผลิต โทร. 08-3444-7676
 

ตั้งค่าพื้นฐานของระบบ

  กำหนดผังบัญชีที่จำเป็น (เช่นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ)
     
  กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า (วัตถุดิบ)
     
  กำหนดรายละเอียดทั่วไปของระบบสินค้าคงเหลือ
     
  กำหนดตารางข้อมูลที่จำเป็น เช่น หมวดสินค้า / หน่วยนับ
     
   
     
  เพิ่มรายการสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
     
   
     
  กำหนดรายละเอียดผู้จำหน่าย
     
  กำหนดรายละเอียดลูกค้า
     
  กำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
     
 

วิธีการทำงาน

 

STEP 1 : บันทึกซื้อวัตถุดิบ

 

บันทึกซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเข้ามาในกิจการ

     
   
     
  โปรแกรมจะบันทึกรายการ ลงในสมุดรายวัน รับรู้เป็นวัตถุดิบคงเหลือ ภาษีซื้อ (ถ้ามี) ไปพร้อมๆ กับการตั้งเจ้าหนี้ (ตัวอย่างในคลิปเป็นการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual นะคะ Periodic จะเป็น Dr. ซื้อเฉย ๆ ไม่มีการรับรู้วัตถุดิบ)
     
     
 

STEP 2 : เบิกจ่ายวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต

  เมื่อสโตร์เบิกวัตถุดิบออกไป ให้เข้าไปบันทึกเบิก การบันทึกเบิกวัตถุดิบในหน้านี้ ผู้ใช้งานอาจจะไปผูกสูตรผลิตไว้ที่สินค้าชุดก็ได้ เวลาเบิก ก็ให้เลือก รหัสสินค้าชุดแทน
     
  โปรแกรมจะบันทึกรายการ ลงในสมุดรายวัน โดยทำการตัดยอดวัตถุดิบออกจากคลัง แล้วบันทึกมูลค่าต้นทุนของวัตถุดิบที่เบิกไป เข้า "งานระหว่างทำ" (Periodic ไม่มีการบันทึกบัญชีค่ะ จะตัดแค่จำนวนเท่านั้น)
     
 

STEP 3 : ทำรับสินค้าสำเร็จรูปเข้า Stock

  หลังสิ้นสุดกระบวนการผลิต แล้วได้สินค้าสำเร็จรูปมาแล้ว ให้ทำรับสินค้าสำเร็จรูป พร้อมกับใส่ต้นทุน (เอายอดมาจาก "งานระหว่างทำ" ใน Step 2 ค่ะ)
     
  โปรแกรมจะบันทึกรายการลงในสมุดรายวันให้ โดยล้างงานระหว่างทำออก (เช่นเดิมค่ะ Periodic รับเข้าแค่ตัวเลข ไม่มีการบันทึกบัญชี)
     
     
     
 

STEP 4 : เปิดใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารฝั่งขารับเงินเพื่อรับรู้รายได้

  ในระหว่างผลิต สามารถเปิดใบแจ้งหนี้เพื่อแจ้งไปยังลูกค้า ให้เตรียมจ่ายชำระหนี้  
     
     
 

STEP 5 : เห็นต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว เห็นรายได้แล้ว ไปดูหน้างบกันค่ะ

     
     
 


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676