จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร.0834447676
... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 โปรแกรมบัญชี Express
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตัวอย่างแบบฟอร์ม / รายงาน
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

ประยุกต์ใช้งานธุรกิจก่อสร้าง
ประยุกต์ใช้งานธุรกิจผลิต
ประยุกต์ใช้งานธุรกิจอสังหาฯ
 

พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม
เคล็ด (ไม่) ลับ การใช้งานโปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 Export รายงานภาษีเป็น Excel
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 มา Update โปรแกรมกันเถอะ
 
ว่าด้วยเรื่องตั้งค่าระบบครั้งแรก
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 How to Install โปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 เริ่มต้นสร้างบริษัทใหม่
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบการเงิน/ธนาคาร
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบขาย / ลูกหนี้ / วิธีการรับชำระหนี้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบซื้อ / เจ้าหนี้ / วิธีการจ่ายชำระหนี้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบสินค้าคงเหลือ
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบบัญชี
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบทรัพย์สินและการคิดค่าเสื่อม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 กำหนดรูปแบบของเลขที่เอกสาร
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 กำหนดรอบบัญชี และตารางข้อมูล
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างสินค้า และบันทึกยอดยกมา
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างสินค้าชุด และสินค้าบริการ
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างผู้จำหน่ายและรหัสค่าใช้จ่าย
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างฐานข้อมูลลูกค้าและรายได้อื่น
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกรายการลูกหนี้คงค้างยกมา
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้างยกมา
   

ใบกำกับภาษี โทร.08-3444-7676
ดูภาพขยาย คลิก
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676
1 กล่องมี 500 ชุด จำหน่ายกล่องละ 2,250 บาท (ก่อน vat)
download ใบเสนอราคา

    
ขอบคุณที่แวะเวียนมาหาเรา

 
โปรแกรมเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจผลิต โทร.0834447676
 

มาดูVDO ตัวอย่างการใช้งานกัน

 
 
 
 

ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจผลิต โทร. 08-3444-7676

 

ตั้งค่าพื้นฐานของระบบ

  กำหนดผังบัญชีที่จำเป็น (เช่นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ) นึกได้แค่ไหนใส่แค่นั้นไปก่อนค่ะ เข้าไปเพิ่มได้เรื่อย ๆ
     
  กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า (วัตถุดิบ) หากมีวัตถุดิบที่ต้องการตัดต้นทุนตั้ง FIFO และ Average ก็ให้สร้างเข้าไปทั้ง 2 แบบค่ะ
     
  กำหนดรายละเอียดทั่วไปของระบบสินค้าคงเหลือ ในส่วนของรูปแบบรหัสสินค้า แนะนำให้ใส่รหัสสินค้าเป็น ! ให้ครบทั้ง 20 หลัก เพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน
     
  กำหนดตารางข้อมูลที่จำเป็น เช่น หมวดสินค้า / หน่วยนับ / คลังสินค้า ฯ
     
   
     
  เพิ่มรายการสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หากไม่ทำการเพิ่มที่หน้าหลัก สามารถไปเพิ่มได้ที่หน้าซื้อ หรือหน้ารับเข้าค่ะ
     
   
     
  กำหนดรายละเอียดผู้จำหน่าย
     
  กำหนดรายละเอียดลูกค้า
     
  กำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
     
 

วิธีการทำงาน

 

STEP 1 : บันทึกซื้อวัตถุดิบ

 

บันทึกซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเข้ามาในกิจการ

     
   
     
  โปรแกรมจะบันทึกรายการ ลงในสมุดรายวัน รับรู้เป็นวัตถุดิบคงเหลือ ภาษีซื้อ (ถ้ามี) ไปพร้อมๆ กับการตั้งเจ้าหนี้ (ตัวอย่างในคลิปเป็นการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual นะคะ Periodic จะเป็น Dr. ซื้อเฉย ๆ ไม่มีการรับรู้วัตถุดิบ)
     
     
 

STEP 2 : เบิกจ่ายวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต

  เมื่อสโตร์เบิกวัตถุดิบออกไป ให้เข้าไปบันทึกเบิก การบันทึกเบิกวัตถุดิบในหน้านี้ ผู้ใช้งานอาจจะไปผูกสูตรผลิตไว้ที่สินค้าชุดก็ได้ เวลาเบิก ก็ให้เลือก รหัสสินค้าชุดแทน
     
  โปรแกรมจะบันทึกรายการ ลงในสมุดรายวัน โดยทำการตัดยอดวัตถุดิบออกจากคลัง แล้วบันทึกมูลค่าต้นทุนของวัตถุดิบที่เบิกไป เข้า "งานระหว่างทำ" (Periodic ไม่มีการบันทึกบัญชีค่ะ จะตัดแค่จำนวนเท่านั้น)
     
 

STEP 3 : ทำรับสินค้าสำเร็จรูปเข้า Stock

  หลังสิ้นสุดกระบวนการผลิต แล้วได้สินค้าสำเร็จรูปมาแล้ว ให้ทำรับสินค้าสำเร็จรูป พร้อมกับใส่ต้นทุน (เอายอดมาจาก "งานระหว่างทำ" ใน Step 2 ค่ะ)
     
  โปรแกรมจะบันทึกรายการลงในสมุดรายวันให้ โดยล้างงานระหว่างทำออก (เช่นเดิมค่ะ Periodic รับเข้าแค่ตัวเลข ไม่มีการบันทึกบัญชี)
     
  รายการสินค้าที่รับเข้าจะแสดงรายละเอียดทั้งจำนวน, ราคาทุนต่อหน่วย (ยึดหน่วยรับเข้า) และมูลค่าคงเหลือ
     
 

STEP 4 : บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิต เช่น ค่าแรง, ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า, ค่าล่วงเวลาคนงาน

  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และต้องการผลักเข้าไปเป็นต้นทุนของการผลิตใน Lot ใด ๆ สามารถบันทึกเข้าไปได้ค่ะ
     
     
 

STEP 5 : ทำการปรับปรุงต้นทุน

  หากต้องการแยกรายการปรับปรุงเหมือนในคลิปวีดีโอ ให้ผู้ใช้ไปทำการเพิ่มเมนูปรับปรุงค่าแรงก่อนนะคะ (เมนูเริ่มระบบ / ข้อ 4.กำหนดเลขที่เอกสาร)
  เลือกสินค้า และเลือก Lot ของการผลิต นั่นก็คือเลขที่ใบรับ ระบบจะไปปรับต้นทุนของสินค้าที่ทำรับ กับเลขที่ใบรับที่ระบุเอาไว้เท่านั้น
     
  ระบบจะกลับรายการ นำเอาค่าแรงที่บันทึกไว้ออก แล้วผลักต้นทุนที่เกิดขึ้นไปยังสินค้าสำเร็จรูปให้ทันที
     
  ภายหลังการปรับต้นทุน มูลค่าของสินค้าก็จะปรับตาม
     
  รายงานสินค้า ทั้งยอดรับเข้า และรายการปรับปรุง แสดงยอดมูลค่าสินค้าภายหลังการปรับปรุง
     
 

STEP 6 : เปิดบิลขายสินค้า

  เปิดบิลขาย หรือบิลส่งสินค้าให้กับลูกค้า สามารถมองเห็นยอดคงเหลือของสินค้าสำเร็จรูปในหน้านี้ได้เลย
     
  เลือกหน่วยได้ ว่าจะขายเป็นหน่วยย่อย หรือหน่วยใหญ่ เพียงแค่ใส่ตัวคูณ ของการแปลงให้ถูกต้อง เช่น ใน 1 ลัง มี 24 กระป๋อง หากต้องการขายเป็นลัง ตอนเปิดบิลต้องใส่ตัวคูณ = 24 เข้าไปด้วย (จำไว้ว่า stock ตอนรับเข้า โปรแกรมยึดหน่วยย่อยเสมอ)
     
  ระบบจะรับรู้ลูกหนี้การค้า ตัดสินค้าออกจากสต๊อกไปพร้อม ๆ กับการรับรู้รายได้ และภาษีขาย (กรณีมีภาษีขาย) ส่วนที่เพิ่มมาคือ Perpetual จะรับรู้ต้นทุนทันที ดีตรงที่หากต้นทุนเป็นตัวเลขที่ผิดปกติ ก็สามารถไปหาต้นตอของความผิดปกติได้เลย Peridic จะไม่มีการบันทึกตัดต้นทุนและสินค้าสำเร็จรูป (2 บรรทัดล่าง)
     
  รายงานวิเคราะห์การขายค่ะ (โปรแกรมมีรายงานให้เลือกหลายแบบค่ะ เลือกพิมพ์ดูได้ตามความชอบ)
     
  รายงานวิเคราะห์การซื้อ (มีหลายรายงานเช่นเดียวกัน)
     
  งบกำไรขาดทุนทั้งประจำงวดและสะสมจากต้นปีค่ะ เราจะกำไรกันเยอะหน่อยเพราะเราปรับปรุงแค่ค่าแรงอย่างเดียว
     
    ตัวอย่างเป็นการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual ค่ะ หากผู้ใช้งานบันทึกบัญชีแบบ Periodic เพื่อให้สามารถออกงบการเงินได้ จะต้องมีการเข้าไปบันทึกสินค้าต้นงวด / ปลายงวด และเรียกดูรายงานงบการเงิน แบบ Periodic ค่ะ
 


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676