จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร.0834447676
... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...

>
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 โปรแกรมบัญชี Express
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตัวอย่างแบบฟอร์ม / รายงาน
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

ประยุกต์ใช้งานธุรกิจผลิต
ประยุกต์ใช้งานธุรกิจก่อสร้าง
ประยุกต์ใช้งานธุรกิจอสังหาฯ
 

พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม
เคล็ด (ไม่) ลับ การใช้งานโปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 Export รายงานภาษีเป็น Excel
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 มา Update โปรแกรมกันเถอะ
 
ว่าด้วยเรื่องตั้งค่าระบบครั้งแรก
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 How to Install โปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 เริ่มต้นสร้างบริษัทใหม่
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบการเงิน/ธนาคาร
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบขาย / ลูกหนี้ / วิธีการรับชำระหนี้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบซื้อ / เจ้าหนี้ / วิธีการจ่ายชำระหนี้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบสินค้าคงเหลือ
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบบัญชี
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบทรัพย์สินและการคิดค่าเสื่อม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 กำหนดรูปแบบของเลขที่เอกสาร
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 กำหนดรอบบัญชี และตารางข้อมูล
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างสินค้า และบันทึกยอดยกมา
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างสินค้าชุด และสินค้าบริการ
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างผู้จำหน่ายและรหัสค่าใช้จ่าย
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างฐานข้อมูลลูกค้าและรายได้อื่น
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกรายการลูกหนี้คงค้างยกมา
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้างยกมา
   

ใบกำกับภาษี โทร.08-3444-7676
ดูภาพขยาย คลิก
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676
1 กล่องมี 500 ชุด จำหน่ายกล่องละ 2,250 บาท (ก่อน vat)
download ใบเสนอราคา

   รับ E-Voucher 10,000 บาท โทร.0834447676

 
ขอบคุณที่แวะเวียนมาหาเรา

 
โปรแกรมเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร.0834447676
 

มาดูVDO ตัวอย่างการใช้งานกัน

 
 
ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
 
ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
 

ตั้งค่าพื้นฐานของระบบ

  กำหนดแผนกหรือหน้างาน ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
  กำหนดฐานข้อมูลสินค้า / วัสดุก่อสร้าง ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
  กำหนดฐานข้อมูลผู้จำหน่าย
     
  กำหนดฐานข้อมูลลูกค้า ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
  กำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
  กำหนดรายละเอียดรายได้ ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
     
     
 

วิธีการทำงาน

 

STEP 1 : บันทึกรับสินค้าเข้า

 

บันทึกซื้อสินค้า/วัสดุก่อสร้างเข้ามาในกิจการ หน้านี้ให้เน้นที่หัวข้อของแผนก อย่าลืมใส่แผนกเข้าไปด้วยค่ะ เนื่องจากระบบจะได้แยกแผนก หรือแยกค่าใช้จ่ายให้ ว่าแต่ละโครงการ มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
  โปรแกรมจะบันทึกรายการ ลงในสมุดรายวัน รับรู้สินค้า หรือวัสดุก่อสร้างคงเหลือ ภาษีซื้อ ไปพร้อมๆ กับการตั้งเจ้าหนี้ ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
     
 

STEP 2 : เบิกจ่ายวัตถุดิบเข้าหน้างาน

  เมื่อสโตร์เบิกวัสดุก่อสร้างออกไป ให้เข้าไปบันทึกเบิก พร้อมระบุว่าเอาไปใช้ที่หน้างานไหน เพื่อที่โปรแกรมจะได้บันทึกต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าไปในหน้างานนั้น ๆ ได้ถูกต้อง ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
  โปรแกรมจะบันทึกรายการ ลงในสมุดรายวัน โดยทำการตัดยอดสินค้า หรือวัสดุก่อสร้างออกจาก Stock แล้วผลักมูลค่าของสินค้า หรือวัสดุก่อสร้างที่ใช้ไป เข้า "งานระหว่างทำ" ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
 

STEP 3 : บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าหน้างาน

  จากนั้นไปบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทำโครงการนี้ เช่น เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าน้ำ,ค่าไฟ, ค่าแรงคนงานรายวัน ฯลฯ โดยระบุลงไปเลยว่า เป็นค่าใช้จ่ายของหน้างาน หรือโครงการไหน ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
  โปรแกรมจะบันทึกรายการลงในสมุดรายวันให้ โดยแยกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเข้าไปในโครงการ ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
  หากต้องการผลักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เข้า "งานระหว่างทำ" ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยบันทึกรายการที่ "สมุดรายวันทั่วไป" โดยบันทึกรายการของค่าใช้จ่าย เข้ากับงานระหว่างทำ ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ หรือเมื่อต้องการปรับงานระหว่างทำเข้าต้นทุน ให้ไปทำการกลับรายการ สมุดรายวันทั่วไป เข้าบัญชีต้นทุน ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
 

STEP 4 : เปิดใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารฝั่งขารับเงินเพื่อรับรู้รายได้

  ในระหว่างก่อสร้าง สามารถเปิดใบแจ้งหนี้เพื่อแจ้งไปยังลูกค้า ให้เตรียมจ่ายชำระหนี้ ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
  โปรแกรมจะรับรู้รายได้ ไปพร้อมกับการรับรู้ลูกหนี้ ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
 

STEP 5 : เห็นต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว เห็นรายได้แล้ว ไปดูหน้างบกันค่ะ

  ในความเป็นจริงแล้ว กิจการมีค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่หลากหลาย ดังนั้น การบันทึกข้อมูล ควรบันทึกให้ละเอียด เพื่อที่จะได้เห็นตัวเลขที่ถูกต้อง และตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสกับธุรกิจก่อสร้าง โทร. 0834447676
     
     
 


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676